Blog

Artist: NEU!

NEU! startades av Klaus Dinger och Michael Rother efter att de hoppat av ett annat band som snart skulle komma att bli enormt populära: Kraftwerk. Få är de band som haft så stort inflytande och samtidigt släppt så lite musik. Faktum är att hela NEUs musikaliska gärning ryms på tre vinylskivor: Neu!, Neu! 2 och Neu! 75.

NEU! är ett av de där banden som hade väldigt små framgångar när de var aktiva men som omvärderats i efterhand – du vet, precis som Velvet Underground. Det var få som köpte deras skivor när det begav sig, men nästan alla som gjorde det startade band. NEU! kan skryta med att ha influerat så vitt skilda artister som Coldplay och Kanye West. Det är få band med en såpass begränsad diskografi som ändå med fog kan påstås ha påverkat artister av såpass bred spännvidd.

En av deras största insatser för musiken är kanske inte albumen de släppte. Snarare handlar det ur det perspektivet om ett beat, ett specifikt trumkomp som kallas för ”motorik”. Ett beat i 4/4 som blivit väldigt associerat med krautrocken. Ett tungt driv som man känner igen när man hör det.

NEU! var långt ifrån något harmoniskt band sett till personligheterna som rymdes i det. Dinger och Rother har upprepade gånger under åren kommenterat på hur otroligt det är att de överhuvudtaget lyckades släppa någon musik, än mer åstadkomma någonting som blivit så enormt inflytelserikt. Trots att deras samarbete var fyllt av så mycket friktion har de dock återförenats vid några tillfällen. Det verkar alltså som att de är villiga att spendera tid med varandra under begränsade tidsintervall. Det var dock 2010 så det är ett tag sen.

appdev